Media & Communities 2023 – Program – Pattyn

Waarheidsgetrouw nieuws in de media is belangrijk. Waarom?

17u50 – 18u20

Bart Pattyn, moraalfilosoof. Bart Pattyn is als hoogleraar verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven.

 

 

< Terug

 

 

 

 

 

Waarheidsgetrouw nieuws is van belang voor onze samenleving. Bart Pattyn concludeert dat de media een verantwoordelijkheid dragen tegenover hun publiek. Het zijn namelijk de media en hun content die ons rechtstreeks of onrechtstreeks een gemeenschapsgevoel geven.

Wat voor beslissingen we ook nemen, individueel of collectief, “We gaan altijd uit van de zaken die we samen verondersteld worden te weten. Op het ogenblik dat die informatie niet meer berust op waarheidsgetrouwe visies en er geen eensgezindheid meer over bestaat, dan wordt het veel moeilijker om beslissingen nog gezamenlijk te nemen.

Partners