Seen from Space: Stijgend bereik voor de televisiejournaals met een piek op 12 maart

FacebookTwitterLinkedIn

Ook al zagen we de traffic naar de nationale nieuwssites aanzienlijk toenemen, de televisie zag zijn bereik pas aanzienlijk stijgen vanaf donderdag 12 maart. In het algemeen hebben we in de eerste 11 dagen van maart niet echt meer tv gekeken dan de voorbije jaren in dezelfde periode en hebben we geen echte piek gezien in vergelijking met de voorgaande weken. Echt verrassend is dat niet, aangezien België zich nog niet echt in een noodfase bevond.

De nieuwe maatregelen van donderdagavond 12 maart zouden de situatie natuurlijk kunnen veranderen, doordat iedereen thuisblijft en er dus a priori meer televisie zal worden gekeken. Uiteraard betekent dit niet dat er helemaal niets gebeurde en dat het begin van de gezondheidscrisis geen invloed had op het gedrag van kijkers.

Aan nieuwszijde was er wel degelijk beweging merkbaar. In het Noorden haalden de journaals zowel op de openbare als op de privézenders tijdens de eerste elf dagen van maart duidelijke bereikstijgingen ten opzichte van het voorgaande jaar en ook in vergelijking tot het gemiddelde van de eerste twee maanden van het jaar. Opvallend is de sterke bereikstijging van het VTM Nieuws om 19.00 uur, dat net iets hoger scoort dan ‘Het Journaal’ op Eén (op de 18-54-jarigen), als belangrijkste nieuwsafspraak van de dag. Enkel Ciara genereerde vergelijkbare bereikcijfers.

In het Zuiden is het beeld minder eenduidig. Het bereik van de journaals lag, net zoals in het noorden, hoger dan de gemiddelden. Terwijl de journaals van RTBF ontegensprekelijk stegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, bleven die van RTLV TVI iets achter (op de 18-54-jarigen). Toch situeren deze cijfers zich uitzonderlijk hoog.

Het is duidelijk dat ondanks de permanente beschikbaarheid van een enorme hoeveelheid informatie via het internet, de Belgen in crisisperiodes nog steeds massaal geïnformeerd willen worden via het traditionele “televisienieuws”. Dat blijkt bijvoorbeeld door de aanzienlijke bereikpiek bij de aankondiging van de Veiligheidsraad op donderdagavond. Wordt helaas vervolgd.

Redactie: MM.