Seen from Space: Small speaker

FacebookTwitterLinkedIn

We komen nog even terug op de Audio Time-studie, die Ipsos tijdens het derde kwartaal van 2021 in opdracht van het CIM voerde bij bijna 3.500 respondenten tussen 12 en 74 jaar. Ter herinnering: deze bron brengt alle audioconsumptie (niet alleen radio) in kaart, per contentvorm, per locatie en per device.

Een van de verwachte nieuwigheden betreft het luisteren via smart speakers. En het minste wat we kunnen zeggen is dat, wat de audio-consumptie betreft, dit echt een niche is: in het noorden van het land bedraagt de luistertijd in verhouding tot het universum 14 minuten tegenover meer dan 5 uur per dag voor audio in zijn geheel, dus een aandeel van 5%. In het Franstalige deel van het land bedraagt de dagelijkse luistertijd minder dan 7 minuten, d.w.z. 3% van het totaal van 4u32. De toekomst zal uitwijzen of dit de start van een snellere opmars, maar vooralsnog kunnen we niet spreken van een duidelijk succes.

Op basis van de voorlopig verzamelde info over de kleine bevolkingsgroepen, kunnen we besluiten dat smart speakers slechts zeer zelden gebruikt worden voor live of replay radio, ook al maken Nederlandstaligen er soms gebruik van. De favoriete genres voor dit type ontvanger zijn audiostreaming, vooral in het noorden, en muziek, maar vooral in het Franstalige deel van het land.

Het zal niemand verbazen dat de gebruikers vooral jong zijn (hoofdzakelijk 25-34 jaar), actief en onderdeel van een gezin met kinderen. Maar los van het bevolkingssegment, het gebruik van de smart speaker blijft sterk in de minderheid: het is vaak het minst geciteerde devices bij de verschillende opties.

Redactie: MM.