Seen from Space: In Frankrijk blijft televisiereclame efficiëntie demonstreren

FacebookTwitterLinkedIn

In Frankrijk verdedigt het Syndicat National de la Publicité Télévisée, beter bekend onder de naam SNPTV, de belangen van de commerciële televisiezenders. Deze “unie” publiceerde haar derde compilatie van econometrische studies die de doeltreffendheid van televisiereclame moeten aantonen.

Op grote schaal bevestigt deze derde editie wat enkele maanden eerder al was geconstateerd: volgens de laatste gegevens levert één euro geïnvesteerd in televisiereclame 5,6 euro extra omzet op (dit is het ROI-effect) en draagt voor 40% bij aan de extra verkoop die door de media-activiteit wordt gegenereerd. Deze cijfers liggen niet ver af van de vorige publicatie, #ROITV2, die een gemiddelde ROI van 5,2 euro en een totale bijdrage van 44% liet zien op basis van een corpus van campagnes uit 2014-2019 (de meest recente analyses hebben betrekking op 2015-2020). In totaal bestaat de ROI uit de optelsom van de korte termijn, 2,5 euro binnen 4 maanden, en het langetermijneffect op de organische verkoop (wat analisten “baseline” noemen) van 3,1 euro.

Deze nieuwe editie voegt een dimensie toe aan de totale ROI: onder bepaalde voorwaarden kan de synergie van TV met andere media een extra ROI van 0,8 opleveren, waardoor het gemiddelde effect van televisiereclame uitkomt op 6,4 euro voor elke geïnvesteerde euro. #ROITV3 geeft ook details over 5 verschillende productsectoren. Met vrij grote verschillen: een ROI van 1,8 voor de categorie premium cosmetica tegenover € 26,7 voor retail, een factor van bijna 1 op 15! De gemiddelde bijdrage varieert ook van 30% voor telecommunicatie-exploitanten tot 54% voor de automobielsector. De twee metrics lijken negatief gecorreleerd te zijn: een hoge bijdrage tot de verkoop zou hand in hand gaan met een verhoudingsgewijs lagere ROI en vice versa.

Hoewel de hele publicatie een lofzang is op televisiereclame, worden ook de mediacategorieën genoemd die het meest waarschijnlijk de algemene doeltreffendheid van de plannen zullen verhogen. Deze “ideale mix” varieert naargelang van de sector in kwestie, maar radio en online video zijn heel vaak de best mogelijke combinaties.

Redactie: MM.