Seen from Space – Digital News Report: weinig nieuws, goed nieuws

FacebookTwitterLinkedIn

Het Digital News Report (DNR) van het Reuters Institute dat gebaseerd is op een YouGov-enquête die gevoerd wordt in 40 landen, waaronder België, dient als een bijbel voor heel wat onderwerpen: mediaconsumptie in het algemeen en nieuwsverbruik in het bijzonder, attitudes ten opzichte van de nieuwsmedia, enzovoort. De steekproef bestaande uit meer dan 2.000 respondenten per jaar garandeert de resultaten de nodige betrouwbaarheid en maakt vergelijkingen tussen de jaren onderling mogelijk (en zelfs tussen landen).

De editie van 2020 berust op een field die gevoerd werd in februari van dat jaar, net voor de lockdown dus. De recent gepubliceerde gegevens die een jaar verzameld werden (februari 2021) tonen dan ook een beeld van de ‘pre-post coronasituatie’. Ze maken het mogelijk om de gevolgen van de pandemie op de mediaconsumptie en attitudes van de Belgen ten opzichte van nieuws te meten. Wat dat betreft komt de conclusie niet als een verrassing: de eerste nieuwsbron van de Belgen blijft online (alle dragers samen), met bijna dezelfde score als vorig jaar. Daarna volgen televisie en de sociale media, die ook stabiel blijven.

Print eindigt op bijna hetzelfde niveau als in 2020, maar zet zijn dalende trend voort. De sociale media lijken een plateau te hebben bereikt. Wat de sociale media betreft, hun gebruik als nieuwsbron verschilt weinig van jaar tot jaar: het grootste verschilt betreft WhatsApp dat 3 punten gestegen is tegenover 2020, maar ver achter Facebook blijft (dat vorig jaar afklokte op 41% en dit jaar op 39%). Om zich te informeren maken de Belgen trouwens minder gebruik van de sociale media dan hun Europese medeburgers.

Er zijn wel echte verschillen op twee punten. Ten eerste de proportie respondenten die verklaart te hebben betaald voor online nieuws. Die bedroeg tot dusver ±12% en steeg in 2021 tot 16%, in identieke verhoudingen in beide landsgedeelten. Pessimisten vinden 16% wellicht nog bescheiden en het klopt dat het veel minder is dan de gemiddelde 28% van de noordelijke landen. In vergelijking tot het Verenigd Koninkrijk waar 8% van de respondenten verklaart te hebben betaald voor digitaal nieuws, doet België het veel beter.

Tweede verschil: de betrokken uitgevers zullen wellicht blij zijn met een duidelijke stijging van het vertrouwen in nieuws. Na drie jaar van onafgebroken daling zijn de verschillende vertrouwensindexen aanzienlijk hersteld, met uitzondering van de sociale media. Ons land behoort trouwens tot diegene waar het vertrouwen in het nieuws het hoogst is. Kortom, het DNR 2021 is niet revolutionair, maar brengt wel enig goed nieuws.

Redactie: MM.