Nieuwe benchmarks: senioren in de reclame

FacebookTwitterLinkedIn

 

Een voorstelling in volle ontwikkeling:

– De senioren vormen een nieuwe kerndoelgroep voor de symbolische merken met een aangepaste communicatie

– Minder gestigmatiseerde senioren: minder plagerijen en karikaturen, de seniors worden met ernst en eerbied behandeld (cf. studie 2008)

 

Een duidelijk positieve voorstelling:

– Gebruik van stereotypen voor het gouden pensioen

– Het ouder worden wordt niet meer gezien enkel als een fataal moment maar integendeel als een verrijkende etappe

– Zelfzekere seniors, rijp en verantwoordelijk, met unieke waarden, know how en kennis

– Een ge├»ntegreerde doelgroep, in connectie met, zelfs verankerd in de moderniteit

 

Seniors in connectie met een vooropstelling van het sociaal contact:

– Een zeer aanwezige omgeving (gezin, familie, vrienden)

– Focus op gezellige gedeelde momenten

 

Hyperactieve senioren via een waardering van recreatie / verlangens:

– Stereotiep pensioen: wandelen, sporten, reizen, tuinieren

– Bijgevolg valide seniors, die autonoom zijn met een positieve benadering van hun hedonistische houding

 

Verantwoordelijke senioren, waakzaam op het anticiperen van hun ouder worden:

– Senioren, bewust van hun limieten en de noodzakelijkheid van het anticiperen zowel op het financieel vlak (erfenis / pensioen) als op het gebied van de gezondheid (voeding, gezondheid)