Enquête

Techniek voor het verzamelen van informatie, meestal uitgevoerd via peiling. De belangrijkste manieren om gegevens te verzamelen zijn het face to face interview, de zelf in te vullen vragenlijst of de elektronische observatie, zoals bij de audimetrie.