Branded House model

Vorm van merkenarchitectuur waarbij verschillende merken ondergeschikt zijn aan één enkel hoofdmerk. Bijna alle activiteiten van de publieke omroep van het Verenigd Koninkrijk – publiek en commercieel – worden onder het ene merknaam BBC gebracht.