Digital Ad Trust – Luc Suykens en Thierry Hugot: “Dit label zal een nieuwe standaard zetten”

FacebookTwitterLinkedIn

De UBA en WE MEDIA hebben afgelopen donderdag, tijdens de eerste editie van de UBA Media Date, de lancering van een digitaal label voor websites aangekondigd. Adverteerders en uitgevers slaan de handen in elkaar en willen met deze samenwerking de kwaliteit van de Belgische websites onderzoeken en verbeteren.

MediaSpecs had een gesprek met Luc Suykens (Vice-voorzitter van UBA en Harley Procter Brand Director bij P&G Be-Fr-Nl) en Thierry Hugot (Voorzitter WE MEDIA Digital, Sales & Marketing Director bij Groupe Rossel Be-Fr en Voorzitter van Régie 366 in Frankrijk) die het initiatief uitstekend nieuws vinden voor de sector.

Een nieuwe standaard voor de markt

Vanaf de lancering van het label, zijn alle grote sites gecertificeerd met het Digital Ad Trust label, zowel in het noorden als in het zuiden van het land. Dit alles heeft wel enige tijd in beslag genomen. Thierry Hugot: “De voorbije jaren hebben we al een aantal initiatieven genomen om aan te tonen dat we ons houden aan hoogwaardige ecosystemen. Zo hebben alle leden van WE MEDIA bijvoorbeeld een kwaliteitscharter ondertekend. Het is een werk van lange adem waar men dagelijks tijd moet aan spenderen. Dit label gaat diegenen belonen die op lange termijn de nodige inspanningen hebben geleverd.”

De UBA had in oktober ook al een charter opgesteld en de komst van dit label zorgt voor een extra toegevoegde waarde. Luc Suykens: “Dit initiatief gaat adverteerders helpen omdat het duidelijkheid en transparantie biedt, maar tegelijk helpt het ook uitgevers omdat het een nieuwe standaard voor de markt zal vormen. Het doel is dat het digitale ecosysteem net zo transparant, volwassen en helder wordt als offline. In Frankrijk, waar het label al 18 maanden bestaat, zien we dat er een ecosysteem van lokale actoren naast de GAFA staat. Dat is positief voor iedereen. Het label biedt de mogelijkheid aan lokale sites om gewicht in de schaal te leggen en aan adverteerders om Belgische consumenten te bereiken in een kwaliteitsvolle omgeving.”

Lokale uitgevers hebben het niet altijd eenvoudig om hun kwaliteiten aan te tonen. “Als we als regie zeggen dat we een kwalitatieve site hebben en dat onze criteria goed zijn, gelooft niemand ons. De agentschappen stellen dat een regie altijd beweert de beste cijfers te hebben. Met dit label kunnen we aantonen dat een externe audit (fma) dit zegt op basis van een door de adverteerders goedgekeurde procedure”, aldus Thierry Hugot.

Een meer volwassen sector

Luc Suykens: “Adverteerders zijn zich er nu van bewust dat transparantie in termen van viewability en brand safety in het digitale ecosysteem onmisbaar zijn. Digital Ad Trust bespaart iedereen tijd en voorkomt lange discussies omdat iedereen dezelfde taal spreekt. Het bespaart ook agentschappen tijd omdat het hun aanbevelingen en motiveringen zal vergemakkelijken.”

“Er was een golf van programmatic en alle adverteerders hebben het geprobeerd, wat leidde tot een verplichte terugkeer naar meer kwalitatieve eisen. Nu is er een echte combinatie van behoeften en dat heeft ervoor gezorgd dat dit label kon opgestart worden”, zegt Thierry Hugot. “Het belang van het label is dat het een geheel van criteria is. Er is niet alleen het criterium van viewability, maar ook bijvoorbeeld ad fraud en brand safety worden bekeken. Een gelabelde site garandeert dat aan alle criteria wordt voldaan.”

Een internationaal label?

Het Digital Ad Trust-initiatief werd vorig jaar in Frankrijk gelanceerd. Thierry Hugot: “Er werd aan de Franse organisaties de toestemming gevraagd om dezelfde naam te gebruiken omdat het in het belang van iedereen leek het label te standaardiseren. Hoe meer het zich ontwikkelt, hoe positiever het is. Als het zich kan verspreiden in heel Europa zal het des te meer naar waarde worden geschat.”

Luc Suykens benadrukt echter: “Dit is een Belgisch initiatief en er zijn nuances die anders zijn omdat de specifieke kenmerken van de markt niet hetzelfde zijn als in Frankrijk. De basisvraag blijft wel dezelfde: hoe kunnen we vertrouwen bieden aan adverteerders en consumenten? Dat hebben we zo goed mogelijk proberen toe te passen op de Belgische markt.”

Wordt vervolgd

Volgens Luc Suykens heeft de UBA besloten om meer te investeren in dit soort initiatieven die gunstig zijn voor de markt: “Als steeds meer lokale sites worden gelabeld door een organisatie als de UBA brengt dit ons dichter bij het ultieme doel en dat is om consumenten te bereiken in een kwaliteitsvolle omgeving. Hoe meer de lokale markt een nieuwe standaard heeft, hoe meer het ons helpt om een ​​inventaris te hebben om alle verschillende doelen te bereiken.”

Het label geldt momenteel enkel voor display advertising, maar video advertising volgt binnenkort en zal zorgen voor een ​​nog bredere kwalitatieve inventaris. Thierry Hugot: “Dat is erg belangrijk, omdat het omzetcijfer van videoreclame sterk groeit. Toch zullen het twee verschillende labels worden, waarvoor uitgevers een aparte aanvraag voor display advertising en video advertising moeten indienen. De tools zijn namelijk helemaal niet dezelfde en dus is een specifieke certificatie nodig.”