Clear Channel verovert de stad Brussel: op naar een digitale hoofdstad

FacebookTwitterLinkedIn

Stad Brussel heeft Clear Channel Belgium het contract voor het straatmeubilair toegewezen. Het contract omvat de vernieuwing, het onderhoud en de uitbating van het bestaande straatmeubilair. Het betreft het beheer van meer dan 1.000 reclamezijden en de installatie van 100 digitale schermen op strategische locaties in de stad, op de meest begeerde en meest gefrequenteerde verkeersaders.

 

Tom Motmans, Managing Director bij Clear Channel Belgium, legt uit: “Wij streven naar een meer moderne, meer aantrekkelijke en meer interactieve stad. Continue innovatie staat centraal in onze strategie en wij willen dan ook voluit investeren in de nieuwste technologie om state-of-the-art oplossingen te blijven bieden voor de stad, de consument en de adverteerder. Het is onze ambitie om het belang van Brussel te promoten bij adverteerders die de beste zichtbaarheid willen op lokaal, Belgisch en internationaal niveau. Wij willen Brussel bijstaan om een wereldwijd icoon te worden, klaar voor de toekomst. Ons digitale project is daarvan het concrete bewijs”.

 

Het contract gaat gepaard met de installatie van 100 digitale LCD-schermen (2m²) van de nieuwste generatie, meer bepaald in de voetgangersbuurten rond Gulden Vlies, Louizaplein, Waterloolaan en De Brouckèreplein.

 

Bart Demeulenaere, Sales Director bij Clear Channel Belgium: “De digitale aanwezigheid in Brussel vergroot de flexibiliteit en geeft de lokale, nationale en internationale adverteerders de kans om aanwezig te zijn op het juiste moment, op de juiste plaats, in de juiste context en met de meest geschikte boodschap. Deze aanpak past volledig in de lijn van de verwachtingen van hun consumenten”.

 

De ontwikkeling van het digitale creëert aldus een nieuwe speeltuin voor creatieve agentschappen. Het wordt mogelijk boodschappen in real time te versturen en gebruik te maken van interactieve inhoud voor een doelpubliek van actieve mensen, shoppers en toeristen.