Clear Channel krijgt het ‘CO2 Neutral®’ label

FacebookTwitterLinkedIn

Clear Channel bevestigt haar inzet voor het klimaat en verzekert haar koolstofneutraliteit door het verkrijgen van het CO2 Neutral® label. Dit label, toegekend door CO2logic na aanzienlijke investeringen en gevalideerd door Vinçotte, is een wereldwijde en sector overstijgende waarborg voor daadwerkelijke investeringen in het klimaat.

Als voorkeurspartner voor de slimme stad van morgen investeert Clear Channel actief in ontwikkeling en innovatie om steeds groenere oplossingen te kunnen bieden. De onderneming hecht dan ook veel belang aan een verantwoord energieverbruik, de vermindering en ecologische verwerking van afval en het gebruik van recycleerbare materialen. Een reeks initiatieven met tastbare resultaten, gecertificeerd door het CO2 Neutral® label.

Clear Channel heeft een reeks concrete maatregelen genomen om haar ecologische voetafdruk aanzienlijk te verminderen. Zo koopt de onderneming bijvoorbeeld 100% groene energie, gebruikt LED-verlichting in haar bushokjes, zet emissiearme voertuigen in en ontwikkelt ecologische en duurzame schoonmaaktechnieken voor haar straatmeubilair.

De onderneming heeft ook het ISO 14001-certificaat verkregen, dat garant staat voor de dagdagelijkse nauwkeurigheid bij de toepassing van de processen en een streven naar voortdurende verbetering om haar klanten tevreden te stellen en haar impact op het milieu te verminderen. Daarnaast streeft Clear Channel ernaar haar klanten eco-innovatieve communicatieoplossingen te bieden om het stadsmilieu te verbeteren: bushokjes uitgerust met groendaken en vervuilingsfilterende megabanners zijn slechts enkele voorbeelden.

Het resultaat?

Tussen 2019 en 2020 heeft Clear Channel zijn CO2-uitstoot in België met 26% verminderd. Bovendien wordt wat nog niet kan worden vermeden, momenteel gecompenseerd. Zo investeert de onderneming in een erkend klimaatproject om de overtollige emissies van haar activiteiten te compenseren en CO2-neutraliteit te bereiken.

Jan De Moor, Managing Director Clear Channel, verklaart: “Bij Clear Channel is duurzaamheid altijd een integraal onderdeel van ons bedrijf geweest. Als platform voor collectief nut is het onze verantwoordelijkheid om een duurzame bijdrage te leveren aan onze maatschappij. Daarom hechten wij groot belang aan de ontwikkeling van duurzamere oplossingen voor onze partners en stakeholders, en vooral voor de burgers. En wij investeren actief in de voortzetting van onze reeds toegezegde acties om onze emissies te meten en te verminderen, om zo een significant verschil te maken.”

Om haar ecologische omschakeling te versnellen, heeft Clear Channel voor de komende jaren een ambitieus actieplan opgesteld dat erop gericht is de CO2-uitstoot van haar activiteiten nog verder te verminderen.