BAM blikt terug op een goed gevuld jaar

FacebookTwitterLinkedIn

Het Marketing Congress was voor de Belgian Association of Marketing (BAM) met een recordopkomst van 1.300 mensen een mooi sluitstuk van een jaar waarin meaningful marketing nog meer centraal stond, zowel in de vereniging als in het Belgisch marketinglandschap in haar geheel.

Gespreid over twee dagen kwamen de verschillende pijlers van dat framework aan bod, net als verschillende sectoren waar meaningful marketing een belangrijke rol kan spelen.

Dit congres had een volledig nieuw concept, met meerdere zalen”, blikt BAM-voorzitter Koen Van Impe (&Koo) terug. “Wat me vooral opviel was de lokale relevantie die we boden. Dit congres was de afsluiter van de eerste drie jaar van BAM. Je merkt dat de markt ons project als zinvol ervaart en het legitimiteit geeft. Er is inmiddels een breed draagvlak voor meaningful marketing. Bedrijven, adverteerders, bureaus en productiehuizen vragen zich af hoe ze hun job op een nog meer zinvolle manier kunnen doen.

De andere BAM-events

  • Daarnaast was er het jaarlijkse Studentencongres in maart, dat meer dan 1.300 studenten en docenten naar Brussel lokte.
  • De Marketing Days vonden in juni voor het eerst plaats en boden een staalkaart van de actualiteit in ons vakgebied.
  • Tijdens het najaar stonden dan weer The Rentree en de IAB Mixx Awards op het programma. Traditioneel goed voor een focus op het strafste wat digitaal België te bieden heeft. Zowel de Belgian Digital Champions (Belgische start-ups) als de beste digitale campagnes en acties konden op heel wat interesse rekenen.

Opleidingen en lobbywerk

Ook de opleidingen die BAM aanbiedt werden herzien om tegemoet te komen aan de wensen van de marketers, waardoor nu ook à la carte gepersonaliseerde opleidingsprogramma’s kunnen samengesteld worden.

Tot slot is ook het lobbywerk vermelden waard. In tal van dossiers is BAM de gesprekspartner van de overheid. In het dossier rond 5G is Ivan Vandermeersch zelfs een van de dragende figuren van een initiatief om een snelle invoering te bepleiten om bedrijven nog meer kansen te bieden inzake e-commerce en digitale ontwikkelingen.

In de toekomst

In 2020 gaan we verder op de ingeslagen weg”, besluit Koen Van Impe. “We willen ons inhoudelijke verhaal nog meer kracht bijzetten, onder andere via gecondenseerde, maar kwalitatieve events. Ook het meaningful marketing framework willen we samen met onze academische partners verder verdiepen.