Video-on-demandaanbieder moet 30 procent catalogus reserveren voor Europese producties

FacebookTwitterLinkedIn
netflix

De Europese mediaministers bepaalden gisteren hun standpunt voor de aanstaande onderhandelingen met het Europees Parlement over de herziening van de richtlijn over audiovisuele mediadiensten. Bedoeling is de spelregels voor traditionele televisieomroepen en video-on-demandaanbieders evenwichtiger te maken en ook videoplatformen sterker te reguleren.

Zo willen de ministers aanbieders van video-on-demand als Netflix en Amazon Prime verplichten om minstens 30 procent van hun catalogus te reserveren voor Europese producties. Daarnaast mogen lidstaten aan de on-demandaanbieders ook een financiële bijdrage vragen om lokale content te ondersteunen.

Momenteel hanteert meer dan de helft van de lidstaten quota die variëren van 10 tot 60 procent in een land als Frankrijk. Een al te grote inspanning lijkt de nieuwe drempel niet te vormen. Vorig jaar was gemiddeld één op vier films in het on-demandaanbod reeds van Europese makelij en ook de catalogi van grote spelers als Netflix en iTunes bestaan al voor meer dan 20 procent uit Europees werk.

Videoplatformen krijgen op hun beurt te maken met regels over de bescherming van minderjarigen en de verspreiding van haatboodschappen en gewelddadige content. Zo moeten spelers als Facebook, Twitter en Youtube video’s blokkeren waarin wordt opgeroepen tot haat of terroristische aanslagen worden verheerlijkt.

Verwacht wordt dat de onderhandelingen tussen de ministers en het Europees Parlement over een finale compromistekst in de loop van de komende weken van start zullen gaan.

Bron: Belga.