Vakpers blijft nummer 1 als professionele infobron voor decision makers

FacebookTwitterLinkedIn

Voor 85% van de decision makers is vakpers hun belangrijkste informatiebron. Ze is diepgaander en relevanter dan de algemene media. Dat blijkt uit een onderzoek bij 325 decision makers. De studie, uitgevoerd door het bureau AQRate, is een initiatief van uitgeversfederatie WE MEDIA B2B dat meer dan 70% van de 489 vakperstitels in België vertegenwoordigt.

Het onderzoek peilt naar alle vormen van professionele informatieverspreiding van print tot digitaal, van audiovisueel tot seminaries en andere events. Meer dan 70% van de decision makers vindt de digitale content een onmisbare aanvulling op de printversies. Zowat de helft van de ondervraagden vindt sectorrelevante advertenties informatief en nuttig.

Andy Noyez, voorzitter van de afdeling vakbladen binnen WE MEDIA en bestuurder-directeur bij PMG is erg verheugd met de resultaten van de studie: “Ze tonen aan dat de Belgische vakpers hun informatieve en kwalitatieve rol uitmuntend blijven vervullen. Daarnaast blijkt uit de resultaten tevens een sterke waardering voor de complementariteit tussen de print- en online-activiteiten van de vakpersuitgevers.” Deze studie bevestigt volgens Noyez de sterkte én de relevantie van de Belgische vakpers.

Enkele concrete cijfers

  • Voor 85% van de decision makers is de vakpers hun voornaamste infobron.
  • Méér dan 85% van de decision makers beschouwt de vakpers als diepgaander en relevanter dan de algemene media. Het helpt hen nieuwe sectortrends te ontdekken en de vakpers speelt een cruciale rol bij het maken van keuzes in hun aankoopproces.
  • De gemiddelde leesduur van een vakperstitel op papier is 21 minuten en 30 seconden, in het digitaal magazine is dat 15 minuten en 50 seconden. In tijden van overaanbod aan informatie en de grote snelheid waarmee media geconsumeerd worden, bevestigt dit de kwaliteit en de relevantie van de vakpers.
  • 50% beschouwt sectorrelevante advertenties in de vakpers als informatief en 46% vindt ze nuttig. Niettegenstaande de groter wordende aversie tegen reclame, vooral online en op televisie, blijkt dit niet te gelden voor de vakpers. De vakpers brengt dan ook specifieke content voor de diverse economische sectoren, waarbij de advertenties als aanvullende infobron gepercipieerd worden.
  • Méér dan 70% van de decision makers vindt dat de online versies zoals de site en newsletters van vakbladen een onmisbare aanvulling zijn op de papieren versies. De print- en online-activiteiten van de vakpersuitgevers zijn complementair. Online vult de papieren versie aan met actua-info en audiovisuele info.

Alle resultaten van de studie vind je hier.

Doelgroepen binnen de vakpers

De doelgroepen binnen de vakpers zijn zeer specifiek en uiterst divers, voor elke sector of beroep is er wel een vakblad zoals voor marketing– en communicatiespecialisten, ondernemers, HR-managers, veetelers, eventplanners, journalisten, reissector, chocolatiers, schrijnwerkers, apothekers, enzovoort.