Meer dan halfjaar na invoering GDPR: nog geen leden Gegevensbeschermingsautoriteit benoemd

FacebookTwitterLinkedIn

Meer dan een halfjaar na de invoering van de GDPR is de directie van het federale controleorgaan, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), nog steeds niet benoemd. Dat zorgt voor heel wat onduidelijkheid en vragen bij de bedrijven die zich in orde willen stellen met GDPR. BAM trekt dan ook aan de alarmbel.

Op 25 mei 2018 is de GDPR, de Algemene Verordering Gegevensbescherming, in voege getreden. Deze Europese regelgeving wil de grondrechten van de burger versterken en benadrukt de verantwoordelijkheid van bedrijven bij de verwerking van persoonsgegevens.

Bedrijven die zich in orde willen stellen met de GDPR leven echter al meer dan een halfjaar in onzekerheid. Niet alleen is er een totaal nieuwe situatie ontstaan waarvoor de nodige richtlijnen nodig zijn, er zijn in de regelgeving ook tal van onbekende of onduidelijke elementen. Met vragen kunnen ondernemingen nergens terecht.

Zes maanden na datum is de directie van het controleorgaan immers nog niet benoemd. Het gaat om de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), die de vroegere Privacycommissie vervangt en belast is met de extra opdrachten die voortvloeien uit de controle op de GDPR, waaronder sanctionering bij niet-naleven.

BAM vraagt met aandrang dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers snel werk maakt van de aanstelling van een directiecomité voor de GBA.