UBA publiceert het charter “Unstereotype Communication”

FacebookTwitterLinkedIn
UBA Belgium

UBA publiceert het charter ‘Unstereotype Communication’. Met het charter engageert UBA zich voor diversiteit en inclusie in communicatie- en reclamecampagnes.

Reclame moet beelden en verhalen tonen die representatief zijn voor de samenleving van vandaag en morgen, maar dat is momenteel niet altijd het geval. De samenleving is de afgelopen decennia dan ook drastisch veranderd. Eén Belg op vijf heeft een migratieachtergrond, het aandeel hoogopgeleide vrouwen overtreft stilaan het aantal hoogopgeleide mannen en de ouderdomspiramide staat op z’n kop. Toch valt er van deze veranderingen maar weinig te merken in reclameboodschappen en UBA wil daar verandering in brengen.

Het charter bevat dan ook negen concrete tips waar campagnemakers rekening mee kunnen houden. De stereotypen moeten alvast verdwijnen en iedereen – ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, beperking of geloof – moet op een gelijke manier behandeld worden. Er moet daarnaast ook niet enkel gestreefd worden naar meer diversiteit in campagnes, maar ook in de samenstelling van de teams die de campagnes uitwerken.

‘Unstereotype Communication’ is ook één van de thema’s van de UBA Trends Day op 21 maart 2019. Jitske Kramer zal er spreken over “Trends in Diversity & Inclusion. How to Engage your Organization”. Het thema zal verder uitgewerkt worden door Jozefien Daelemans, Dalilla Hermans en Soe Nsuki met concrete voorbeelden in hun presentatie “Trends in Advertising. How to Unstereotype Advertising “.

Het UBA Charter Unstereotype Communication wordt ondersteund door het VBO, CSA, acc, Jump en Charlie Magazine.

Philippe Wallez, voorzitter UBA: “Diversiteit is de nieuwe realiteit van onze samenleving, die een positieve invloed heeft op veel facetten van ons leven. Diversiteit is voor veel bedrijven een strategische zaak geworden. Inzetten op inclusiviteit wordt niet alleen beschouwd als een plicht om de realiteit van de arbeidsmarkt te weerspiegelen, maar wordt ook erkend als een essentieel element om effectiviteit te vergroten, wat tot succes leidt. Het is daarom vanzelfsprekend dat we diversiteit aanmoedigen in reclame. En discriminatie en stereotypen op het vlak van leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, beperking of geloof vermijden. Dit charter voor “nietstereotiepe communicatie” erkent de positieve kanten van diversiteit en biedt richting voor de toekomst. Dit zal onze merken verder brengen! ”

Monica De Jonghe, directeur-generaal VBO: “Diversiteit is een absolute troef, maar het bevorderen ervan is blijkbaar minder evident. Daarom is sensibilisering en een verbetering van de beeldvorming via opvoeding, onderwijs, media en andere meer dan noodzakelijk. Jongens hoeven niet stoer te zijn, meisjes hoeven niet als zorgend afgebeeld te worden. Met dit charter geven we alvast een goede aanzet.”

Karim Ibourki, voorzitter Conseil Supe´rieur de l’Audiovisuel: “CSA is verheugd dat UBA concreet voorop wil gaan in de strijd tegen stereotiepe beeldvorming, voor gendergelijkheid en diversiteit. Het charter, dat met de hulp van CSA tot stand kwam, is een nuttig instrument voor iedereen die gelijkheid in onze samenleving wil nastreven.”

Johan Vandepoel, ceo acc: “acc, de vereniging van Belgische communicatiebureaus, onderschrijft het nieuwe charter van UBA. Ook reclame-bureaus zijn vragende partij voor meer inclusie en niet-stereotiepe commerciel¨ e communicatie en werken hier graag aan mee.”

Isabella Lenarduzzi, oprichtster en algemeen directrice JUMP: “Diverse teams leiden tot meer creativiteit en innovatie en spreken ook een diverser publiek aan met hun producten, diensten en communicaties. JUMP is blij met dit charter als een belangrijke stap voor meer diversiteit en inclusie in de communicatiesector.”

Jozefien Daelemans, chief editor Charlie Magazine: “De tijd dat stereotypen werkten zijn al lang voorbij. Er is nood aan een meer realistische en hedendaagse representatie van mensen.”