Space Essentials over MDB Nielsen 2020: Investeringen in offline media dalen met 15%

FacebookTwitterLinkedIn

Door de coronacrisis werd een sterke daling verwacht van de media-investeringen in België. Zeker in de metingen binnen de perimeter van de Nielsen Media Data Bank, die nog steeds de digitale kanalen veelal links laten liggen, terwijl kan verondersteld worden dat juist de numerieke media tijdens deze crisis hun opmars verderzetten.

Het MDB rapport voor 2020 geeft een sombere werkelijkheid weer: de recessie in de offline media is veel groter dan die van de nationale rijkdom van België, die in 2020 met slechts 6% zou zijn gedaald.

Globaal genomen wordt er een daling van 15% opgetekend voor alle offline media: televisie werd het minst getroffen, met slechts -10% (-11% met strikt constante waarden). Het zwaarst getroffen zijn de media die tijdens de lockdown verhinderd werden te functioneren, zoals de bioscoop en de huis-aan-huis bladen, die wekenlang alleen in digitale versie moesten verschijnen en waarvan bovendien de lokale advertentiemarkt totaal stil lag. De positieve verrassing komt vanuit de hoek van de OOH media (affichage), waarvoor een sterkere daling had verwacht kunnen worden.