Seen from Space: De meeste Belgen kennen online privacy

FacebookTwitterLinkedIn

De meeste landgenoten kennen online privacy, maar passen wellicht niet altijd en overal de verschillende middelen toe om deze te beschermen of reclame te vermijden.

In feite is het gebruik van ten minste één manier om privacy te beschermen behoorlijk ingeburgerd: 75% van de mensen van 12 jaar en ouder zegt ten minste één van de negen voorgestelde methoden te gebruiken, wat een stijging van 5% ten opzichte van een jaar geleden betekent.

Oplossingen om reclame te blokkeren zijn minder wijdverspreid, met ‘slechts’ 62% penetratie, maar ook hier is er een stijging van 5% ten opzichte van vorig jaar. Deze stijgingen zijn voornamelijk toe te schrijven aan Nederlandstaligen, aangezien de situatie in het zuiden vrijwel stabiel is (+1%). Daardoor komt de penetratie van de verschillende aangeboden manieren nu ongeveer overeen in beide taalgemeenschappen.

Het weigeren van cookies en het delen van informatie zijn de meest verspreide beschermingsmethoden en zijn relatief evenwichtig verdeeld tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. Sommige manieren zijn weliswaar populairder aan deze of gene zijde van de taalgrens: dit is duidelijk het geval voor adblockers, die meer gebruikt worden in Franstalig België.

In tegenstelling tot wat we misschien dachten, zijn de gebruiksprofielen van alle mogelijke methodes samen niet zo uiteenlopend. Er is wel degelijk een intensiever gebruik van de verschillende methoden in de leeftijdsgroep 18-34 jaar, maar het is niet zo dat er daarna geen meer worden ingezet. De meest bevoorrechte sociale groepen, 1 en 2, zijn verhoudingsgewijs bedrevener in het gebruik van de verschillende privacymiddelen en de penetratie neemt af met de socio-professionele status, maar ook hier zijn de verschillen niet enorm.

Op basis van zijn 6.300 interviews toont de Establishment Survey 2022-2023 ons dat veel Belgen naar eigen zeggen actief de vertrouwelijkheid van hun gegevens beschermen of online reclame vermijden.

Wat dit laatste betreft, zien we dat de bekende adblockers niet de belangrijkste manier zijn om online reclame te vermijden. Gelukkig voor onze industrie zijn de verschillende manieren om reclame te vermijden niet noodzakelijk van toepassing op alle gebruikte toestellen of online activiteiten.

Toch klinken deze cijfers als een waarschuwing: de meeste van onze landgenoten weten hoe ze zichzelf onzichtbaar kunnen maken in de digitale wereld. We moeten ze goede redenen geven om dat niet te zijn.

https://www.space.be/img/upload/32ab1dec06cd145300ed8fa5e419c987.jpeg

Redactie: MM.