Seen from Space: 2021, het trage herstel van de mediabestedingen

FacebookTwitterLinkedIn

Parallel met The Year ahead 2021, de sessie die CommPass op 14 januari organiseerde, verzamelden we de data met betrekking tot de evolutie van de mediabestedingen in 29 Europese landen. De cijfers zijn afkomstig uit het overzicht van wereldwijde reclamebestedingen dat World Advertising Research (WARC) eind november publiceerde.

Hieruit blijkt duidelijk de gigantische waardevernietiging, te wijten aan de lockdown en de gezondheidscrisis van 2020. In mei 2020 voorspelde het instituut voor het lopende jaar een daling van 12% voor heel Europa in vergelijking tot 2019. En het zou nog erger worden: de prognose van november (waarop de gegevens per land zijn gebaseerd) daalde verder tot -14,5%. Ons land valt onder de middenmoot. De WARC schat dat de mediabestedingen in België met bijna 16% zijn gedaald. Dat is minder rampzalig dan Groothertogdom Luxemburg (-23%) maar erger dan in Denemarken (-8,5%).

Ondertussen is 2021 begonnen en is de vraag natuurlijk: wat nu? De huidige WARC-voorspelling mikt op een herstel van 10% in 2021 ten opzichte van het vreselijke 2020. Dit is de voorspelling van vandaag. Dit soort cijfers kan echter variëren, dus we kunnen dromen van meer vooruitgang. Ons land staat opnieuw in de middenmoot. Het verwachte herstel ligt op + 9%. We kunnen alleen maar vaststellen dat het herstel in 2021 soms omgekeerd evenredig is met de in 2020 waargenomen daling: dit is duidelijk het geval in Denemarken, dat in 2020 het minst ernstige verlies leed en de zwakste groeiratio vertoont voor 2021.

WARC verwacht een bijzonder krachtig herstel in Groot-Brittannië, ondanks de mogelijk schadelijke gevolgen van de brexit. Tot slot nog even dit: ook als de ratio’s overal positief zijn, zal de mediawaarde die in 2021 geïnvesteerd wordt (praktisch) overal nog altijd lager blijven dan in 2019. Het wordt een jaar van traag herstel en het zal minstens twee jaar duren voor we kunnen recupereren wat corona ons deed verliezen.

Redactie: MM.