Jury voor Ethische Praktijken: Jaarverslag 2017

FacebookTwitterLinkedIn
jep

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) is het zelfdisciplinair orgaan van de reclamesector in België. Ze werd opgericht in 1974 door de Raad voor de Reclame, de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt.

In 2017 heeft de JEP 189 dossiers behandeld op basis van 418 klachten. Ze heeft daarnaast 16 adviesaanvragen vanuit de reclamesector behandeld.

2017 was het jaar van de uitbreiding van het bevoegdheidsdomein van de JEP. Terwijl de JEP traditioneel bevoegd was voor het onderzoeken van de inhoud van reclames die verspreid werden via de massamedia (geschreven pers, audiovisuele media, affiches via reclameregie en internet), en via e-mailing en direct mail, behandelt de JEP nu ook de reclamedragers op verkooppunten zowel binnen als buiten, alle folders en brochures, alle types van affichage en alle soorten reclame-inhoud die verspreid worden via de digitale media.

Dit heeft tot een toename van het aantal klachten geleid. Het aantal behandelde klachtendossiers steeg in 2017 met 44%. De dossiers met betrekking tot de nieuwe bevoegdheden van de JEP sinds februari 2017 maken 41% uit van deze stijging.

De klachtendossiers die behandeld werden in het kader van de uitbreiding van de bevoegdheden van de JEP vertegenwoordigen al 13% van het totaalaantal in 2017 behandelde klachtendossiers.

De afsluiting van het jaar 2017 wordt bovendien gekenmerkt door het indrukwekkende percentage beslissingen “geen opmerkingen” dat 69% bereikt.

Vergeleken met gegevens van 5 jaar geleden betekent dit een verbetering van 20%.

Het aantal klachten inzake “misleiding” zakt, wat bemoedigend is aangezien de consument bijzonder gevoelig is voor deze kwestie. Hij wil terecht serieus genomen worden. Het aantal dossiers inzake fatsoen en “goede smaak” neemt daarentegen toe.

Daarom heeft de JEP in 2017 een nieuwe informatiecampagne gelanceerd bij de communicatiesector om de actoren te motiveren om vaker het advies van de JEP te vragen voorafgaand aan de verspreiding van campagnes. Voorkomen is beter dan genezen.