De ‘Waarom?’-vraag helpt je om de wereld te begrijpen

Rossel Advertising
FacebookTwitterLinkedIn

Belgen zijn dol op informatie, ongeacht het medium. Des te beter zou je denken, want het recht op informatie is een basisvoorwaarde voor een democratische samenleving, toch? Deze honger naar informatie wordt zowel door de traditionele nieuwsmedia gestild als door sociale media, maar het is duidelijk dat de ‘nieuwe media’ de consumentengewoonten danig door elkaar geschud hebben. Daar vinden mensen niet alleen hapklaar nieuws, ze kunnen het ook delen en becommentariëren via dezelfde kanalen. Maar het risico is dat de lezers in deze zee van informatie verdrinken… Om de wereld rondom ons te begrijpen, is het meer dan ooit nodig om de juiste vragen te stellen. De hamvraag is ‘Waarom?’.

Door een zee van informatie waden

‘Waarom?’ is essentieel om (zelf) het ongefilterde nieuws te decoderen en de vele politieke, sociale, economische en culturele vraagstukken te begrijpen. Maar wie beantwoordt die vraag? Wie onderzoekt, graaft, factcheckt en zoekt bronnen? Op dit moment is geen enkele AI-tool, hoe geavanceerd ook, daartoe in staat. Hiervoor zijn mensen en expertise nodig, zoals de redactieteams van kwaliteitskranten.

Dat is ook de reden waarom Le Soir zijn plek opeist als referentiekrant die voortdurend de ‘Waarom?-vraag stelt, en ze ook beantwoordt. Die aanpak lijkt de lezers te overtuigen: de krant wordt niet alleen gezien als een betrouwbaar lokaal medium (1), ze positioneert zich ook als verstrekker van kwalitatieve informatie waar de Belgen naar op zoek zijn (2). Le Soir mag zich dan ook verheugen op een trouw lezerspubliek: 740.760 dagelijkse lezers (waaronder 183.000 abonnees) en 274.224 real users per dag (3)(4).

(1) Brand Trust Score van Le Soir: 63% – Reuters Institute Digital News Report 2024.
(2) P. Laloux, ‘Le Belge lit moins de journaux, sauf Le Soir’ – Le Soir, 13 oktober 2022.
(3) BRAND – 16+ / Rossel, VOC – CIM jan-dec 2023.
(4) Internet Monthly Average – CIM jan-mei 2024.

De wereld begrijpen in al haar complexiteit

Vandaag is een ding zeker: realtime nieuws brengen is niet meer voldoende om lezers tevreden te stellen die op zoek zijn naar deskundige, onderbouwde en gevalideerde antwoorden. Kwaliteitskranten danken hun succes niet alleen aan het in kaart brengen van trends en nieuws, maar ook aan hun kerndoel: relevante vragen stellen, het ‘Waarom?’ achter het nieuws doorgronden en sleutels aanreiken om de wereld beter te begrijpen.

Le Soir blinkt uit in deze aanpak. De krant biedt expertise en diepgaande analyses die inspelen op de behoeften en vragen van de lezers. Zo bevestigt ze haar leiderspositie in het Belgische medialandschap. Daarom is Le Soir jouw voorkeurspartner om samen nieuwe zakelijke opportuniteiten en samenwerkingen te verkennen.

Waarom is Le Soir jouw beste mediabondgenoot?
Contacteer Rossel Advertising of vind het antwoord op rosseladvertising.be.