RMB trekt de digitale kaart

FacebookTwitterLinkedIn
RMB

In de marge van de benoeming van Massimo Papa als Adjunct Algemeen Directeur, richt RMB een cel Data & Technology op. Dat nieuwe team zal de regie bijstaan in haar digitale transformatie, helpen bij het beheersen van nieuwe technologische oplossingen en bij het uitwerken van de datastrategie van het bedrijf.

RMB verklaart: “Het vak van regie evolueert continu”: een bewering die haar beste tijd wel gehad heeft. De huidige trends wijzen immers niet op een evolutie, maar op een regelrechte revolutie. Automatisering van zakelijke transacties, een toenemende vraag naar dynamische en realtime data, de voorspelde komst van de derde mobiele golf, verhoogde ATAWAD-consumptie van content, enzovoort. Al deze factoren luiden een grote (en ongetwijfeld onomkeerbare) verschuiving in ons vak in. We bewegen ons voort in een dubbele wereld: die van het lineaire en van het niet-lineaire. De regiekennis voor lineaire content? Die hebben we onder de knie! De partners, normen en concurrenten zijn perfect gekend en de modellen zijn compleet geoptimaliseerd. Wat het niet-lineaire betreft, daar moet een groot stuk van het verhaal nog geschreven worden. Dit nieuwe ecosysteem is gekenmerkt door de komst van nieuwe – vaak technologische en internationale – spelers die de klassieke beroepen in vraag stellen met visie, samenhang en realisme.

RMB wil dit nieuwe universum integreren met gepaste tools. Om de juiste vragen te stellen en de markt relevante oplossingen te bieden, richt de regie nu een nieuwe cel Data & Technology op.

Deze cel wordt geleid door Massimo Papa, de nieuwe Adjunct Algemeen Directeur van RMB. Het belangrijkste doel is het beheersen van technologische oplossingen (tools & data) en hun implementatie in de commerciële organisatie. Daarnaast zal het nieuwe team helpen met de digitale transformatie van RMB rond de vier businesspijlers (content, data, tools & menselijk kapitaal).

Het team zal vooral werken aan de implementatie van programmatische oplossingen en adressable advertising, en aan de keuze van de SSP en andere ad servers (audio en video). De cel is ook verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van de datastrategie van het bedrijf, in nauwe samenwerking met Nicolas Warson (IT Director), het departement MarCom en de mediapartners.

Op termijn zal Data & Technology uit vier medewerkers bestaan: een R&D-profiel (team leader), een dataprofiel, een technologisch profiel en een adops-profiel.