Betrokken bereik (concerned readers)

Lezers van een perstitel die verklaren dat ze de titel zouden missen bij niet-verschijning. Deze indicator geeft de mate van betrokkenheid weer alsook de interesse in de perstitel.