Seen from Space: De long tail van sport op televisie

FacebookTwitterLinkedIn

Elf miljoen Franse kijkers op TF1 voor de wereldbeker rugby… en 253.000 Franstalige Belgen. Het is duidelijk dat sport op televisie een bron van grote contrasten kan zijn. Ten eerste tussen wat wordt uitgezonden en wat wordt bekeken.

Onze grafieken tonen de verdeling van de zendtijd voor sportprogramma’s en het ontvangstvolume van deze programma’s, d.w.z. de mate waarin ze bekeken werden door Belgen van 18 tot 54 jaar tijdens de eerste drie kwartalen van 2023.

Het grote verschil wordt onmiddellijk duidelijk in het geval van basketbal: de sport vertegenwoordigt een aanzienlijk aandeel in de uitzendingen (tot 24% aan Franstalige kant) voor een beperkt bereikaandeel. Programmamakers kunnen dus wel voorstellen doen, maar uiteindelijk is het de kijker die beslist.

In het geval van basketbal is het overgrote deel van dit grote programmavolume afkomstig van themazender Eleven 2. Basketbal kan wel respectabele kijkcijfers halen als het wordt uitgezonden op meer generalistische zenders, zoals Eén in Vlaanderen of Tipik in het zuiden.

Voor de rest kunnen we met recht spreken van “Koning Voetbal”. Het is de meest uitgezonden sport, het grootste kijkcijferkanon in beide landsgedeelten, met een vrijwel gelijke verdeling tussen uitzendingen en ontvangst. De groeiende belangstelling voor vrouwenvoetbal heeft zeker geholpen om deze sport nog populairder te maken op onze televisies.

Wielrennen op de weg staat op de tweede plaats qua kijkers in beide regio’s, maar de belangstelling (en dus de kijktijd) is veel groter bij de Nederlandstaligen. Verder zijn er heel verschillende interessecentra, afhankelijk van de regio.

Meer in het algemeen wordt de Franstalige kant gekenmerkt door een ‘winner takes all’-patroon, met een erg steile curve en een long tail van kijkcijfers die al vanaf de tweede plaats veel lager liggen dan voor de nummer een. Aan Vlaamse kant vinden we ook een steil dalende kijkcurve, maar de knik is toch kleiner dan in het zuiden.

Om nog even terug te komen op rugby: dat staat wel op de lijst van populairste disciplines, in het zuiden van het land in elk geval, maar het betreft toch een bescheiden aandeel. Da’s wel even anders in Frankrijk.

https://www.space.be/img/upload/648e2251ddebaf97b0737f6249fb167d.jpeg

Redactie: MM.