CSA-rapport: RTBF komt zijn verplichtingen na, maar er zijn enkele verbeteringen mogelijk

FacebookTwitterLinkedIn

“De RTBF vervult zijn opdrachten van algemeen nut en overtreft ze zelfs op vele vlakken”, dat blijkt uit een rapport van de Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA). De CSA staat in voor de controle van de openbare omroep en bekijkt of de verplichtingen die voorzien zijn in de beheersovereenkomst worden nageleefd. Ondanks de positieve evaluatie, zijn er ook sommige punten voor verbetering vatbaar, met name wat betreft de diversiteit van het sportaanbod.

“Op het gebied van vrouwensport heeft de RTBF verschillende initiatieven genomen die positief zijn. De CSA merkt echter op dat de resultaten nog verbeterd kunnen worden.” Er kunnen ook nog verbeteringen plaatsvinden op het vlak van grotere genderdiversiteit binnen teams van sportjournalisten en -columnisten. De regelgevende instantie merkt ook op dat sporten beoefend door mensen met een handicap weinig aandacht kregen. “De prestaties van Belgische atleten verdienen echter meer duurzame aandacht.”

Naast een grotere diversiteit op sportief gebied, maakt de CSA ook opmerkingen over de muzikale quota. Zo worden er vragen gesteld over het gebrek aan te behalen doelstellingen op vlak van muzikale programmering bij de nieuwe zenders Viva+ en Jam. Daarnaast heeft de RTBF ook de doelstelling om minimum 25% van de uitzendtijd aan Belgische tv-reeksen te besteden, niet  kunnen bereiken.

Wat betreft de toegankelijkheid van programma’s voor mensen met zintuiglijke beperkingen, zijn de resultaten van de openbare dienst bemoedigend, onderstreept de CSA. Aan de verplichtingen inzake gebarentaalvertaling van het televisienieuws in de vroege avond en het specifiek op jongeren gerichte algemene informatienieuws wordt voldaan, evenals aan de verplichtingen inzake audiodescriptie.

Bron: Belga.