Trouw Bereik (radio)

Het aantal mensen die systematisch bijna elke dag ten minste 10 minuten luisteren (min. 5 dagen op 7).