Terug ter hand nemen

Aantal keer dat een lezer van een bepaalde titel deze weer ter hand neemt om hem te lezen, te doorbladeren of te raadplegen tijdens de opgegeven referentieperiode.