Impliciete-associatietest

Erkend type van neuromarketingtechniek waarbij proefpersonen beelden en attributen te zien krijgen.
Ze krijgen bijvoorbeeld een foto te zien van Brad Pitt en Boy George met daaronder het attribuut ‘man’. “Bij dit soort tests kijk je dan naar hoe snel iemand dat attribuut toekent aan de foto. Bij Brad Pitt zal dat sneller gebeuren dan bij Boy George, waaruit je kunt afleiden dat Brad Pitt ‘mannelijkheid’ beter communiceert dan Boy George’.