Cost per lead (CPL)

CPL staat voor cost per lead. Dit afrekenmodel wordt vooral gebruikt door adverteerders die als doel hebben het aantal leads te verhogen. Een lead kan bijvoorbeeld een inschrijving voor een nieuwsbrief of een informatie-aanvraag zijn. De adverteerder betaalt de bron waar de advertentie vertoond wordt pas een vergoeding wanneer hij daadwerkelijk een lead heeft gerealiseerd. Een advertentie kan een banner zijn, maar ook bijvoorbeeld een tekstlink die verwijst naar de adverteerder.