Teaser

Intrigerend reclamebericht dat meestal naar een ander, meer volledig, bericht verwijst. Het “lang” bericht verschijnt ofwel na een korte verschijning van de teaser, ofwel gelijktijdig met de teaser.