CAWI

Computerized Assisted Web Interviews. Interview aan de hand van een online vragenlijst.