ZIZO gaat digitaal verder

FacebookTwitterLinkedIn

ZIZO, Vlaanderens grootste magazine voor holebi’s en transgenders, gaat voortaan uitsluitend digitaal verder. Een gevolg van de betere integratie van LGBT+-thema’s in reguliere media en algemene evoluties in het medialandschap.

ZIZO Magazine was het tijdschrift van çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderverenigingen. De laatste papieren versie van het magazine is eind april verschenen. Voortaan is ZIZO enkel nog beschikbaar op sociale media en via de website Zizomag.be.

Pioniersrol verviel

Begin jaren 90 werden er in de Vlaamse media zelden of nooit stukken geschreven over holebi’s en transgenders. Voor vele holebi’s en transgenders was ZIZO dan ook hun enige informatiebron. ZIZO vervulde een pioniersrol en zette LGBT+-thema’s op de kaart. Geleidelijk aan plaatsten de reguliere media het thema ook steeds vaker op hun agenda. Anno 2019 zijn er alsmaar meer kwalitatieve artikels of reportages over de LGBT+-thematiek te vinden. Waar ZIZO vroeger de enige was, zijn ze nu één van de vele.

Digitale (r)evolutie

Ook de digitale ontwikkelingen hebben gezorgd voor een sterke evolutie in de journalistiek. Het internet en de sociale media nemen een steeds belangrijkere plaats in de maatschappij in. De printmedia komen steeds vaker onder druk te staan. Aangezien ZIZO een gratis magazine was, wogen de druk- en verspreidingskosten steeds harder door. Bijgevolg zet ZIZO in de toekomst volledig in op haar website en sociale mediakanalen.

ZIZO stopt niet

ZIZO blijft wel een forum voor LGBT+-stemmen en -verhalen die elders zelden aan bod komen en niet vaak gehoord worden. Zowel op de website als op sociale media zal ZIZO blijven opiniëren, sensibiliseren, discussiëren en LGBT+-thema’s blijven aankaarten.