VTM GO wint strijd om aandacht van YouTube

FacebookTwitterLinkedIn

Digitale videoconsumptie boomt, net als het aanbod ervan. Voor adverteerders is online video dan ook niet meer weg te denken uit de mediamix. DPG Media zet met VTM GO in op kwaliteit. Dat geldt zowel voor de content, met professioneel gemaakte films, series en tv-programma’s, als voor de advertenties, met een hoge brand safety, viewability, audibility en completion rate in een fullscreen omgeving.

Met die focus op kwaliteit wil VTM GO zich onderscheiden van YouTube, dat zowel bij consumenten als adverteerders nog steeds het populairste online videokanaal is. Daarom werd met onafhankelijk onderzoeksbureau Profacts de eerste Vlaamse eye-tracking studie bij video on demand-platformen opgezet, met een focus op advertentieconsumptie. Doelstelling van deze studie? Onderzoeken hoe de platformen presteren op kwalitatieve parameters zoals aandacht en ad acceptance.

VTM GO en YouTube kijken in een natuurlijke setting

Het opzet van het Profacts-onderzoek bestond uit een totaal van 58 respondenten waarbij deelnemers videocontent moesten consumeren in een natuurlijke setting (woonkamer). De respondenten droegen een bril met eye-tracking om de visuele aandacht te meten en een polsband met hartslagmeter om het stressniveau (ad acceptance) in kaart te brengen. De helft van de respondenten keek een uur lang naar zelfgekozen content op YouTube en de andere helft naar VTM GO. Vervolgens werden interviews afgenomen in een gesprek van een half uur en een nabevraging via mail. Door een combinatie van eye-tracking, fysiologische maten en kwalitatieve input werd nagegaan hoe de respondenten reageren op de content en advertenties van beide platformen.

Hogere aandacht en ad acceptance voor VTM GO

Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat content op VTM GO (87%) met een hoger aandachtsniveau bekeken werd dan content op YouTube (78%). YouTube-consumptie is vaak korter en meer ‘go with the flow’, terwijl VTM GO-consumptie vaak langer duurt en de kijker de content bewust op voorhand selecteert.

Hetzelfde geldt voor de advertenties: advertenties op VTM GO (66%) krijgen 61% meer aandacht dan advertenties op YouTube (41%). Uit het onderzoek blijkt dat YouTube-kijkers zich opvallend vaak fixeren op de skip-button of de aftelklok, terwijl men bij VTM GO naar de ad content zelf kijkt.

Profacts toonde bovendien aan dat VTM GO het ook op het vlak van ad acceptance beter doet dan YouTube: advertenties worden er 47% minder als storend ervaren. Het stressniveau – bepaald op basis van de hartslagmeting – was tijdens advertenties ook 139% hoger op YouTube dan op VTM GO.

Uit gesprekken met de respondenten werd duidelijk dat advertenties op VTM GO als vanzelfsprekend gezien worden. Dit omwille van de sterke link met de tv-zender VTM en de bijhorende reclameblokken. Deze bevinding kan verklaren waarom we een grotere aanvaarding en toename in aandacht zien voor de advertenties op VTM GO, in vergelijking met YouTube.

Bernd Strauven, Digital Researcher DPG Media: “De gevonden verschillen voor aandacht en ad acceptance bij VTM GO en YouTube zijn niet toevallig. Reclame past veel beter binnen een BVoD-platform zoals VTM GO en conflicteert er veel minder met de verwachtingen en behoeftes van kijkers.”