VRT stapt mee in CityStory: een project om technologieën rond burgerinitiatieven te onderzoeken

FacebookTwitterLinkedIn

De VRT start vanaf september met CityStory, een project met partners als de KU Leuven, Bits of Love, BUUR, NXP en Studio Dott, om uit te zoeken hoe ze zelf kan evolueren en een nog groter en diverser publiek kan bereiken. Het Vlaamse project zal drie jaar lopen en maakt deel uit van een breder Europees project, waarin partners uit Denemarken en Finland rond dezelfde onderzoeksvragen werken.

Enkele van de doelstellingen die de openbare omroep in het kader van CityStory onderzoekt, luiden als volgt: Hoe kan de VRT beter haar weg vinden naar lokale initiatieven of burgers die ze vandaag misschien te weinig bereikt? En hoe kunnen lokale initiatieven eenvoudiger in contact komen met media of de overheid? CityStory past in de missie van de VRT om alle Vlamingen te informeren, inspireren en verbinden, ook in een snel evoluerend technologisch landschap.

Breed en technologisch

Het project moet nog verder concreet worden ingevuld, maar gaat behoorlijk breed. De VRT staat in voor het medialuik, maar CityStory onderzoekt bijvoorbeeld ook manieren waarop de overheid met burgers kan communiceren. De VRT kan bijvoorbeeld met lokale radio’s bekijken hoe ze burgers kan bereiken die vandaag misschien te weinig aan bod komen.

Bij het project komt ook een technologisch luik kijken. Er wordt onderzocht of bepaalde platformen mensen toelaten ‘user generated content’ te maken en te delen. Maar ook vragen naar de rol van de openbare omroep binnen de context van een smart city of hoe een journalist in contact kan blijven met lokale gemeenschappen komen aan bod, net als welke technologieën daarvoor nodig zijn.

CityStory is een mooi voorbeeld van onze ambitie: de VRT wil elke burger bereiken en bovendien het lokale media-ecosysteem versterken“, zegt Stijn Lehaen, de algemeen directeur technologie en innovatie aan de Reyerslaan. “Dit onderzoek kan ook inspirerend werken voor andere sectoren. We mikken op concrete realisaties, zoals innovatieve productie en distributie en vernieuwende content formats“.

Bron: Belga.