VRT reageert: er wordt “geen geld voor verslaggeving” gevraagd – Minister Sven Gatz heeft “fundamentele vragen” bij aanpak VRT

FacebookTwitterLinkedIn

Eerder werd bericht dat VRT-radiozenders tegen betaling verslaggeving bieden aan organisaties en culturele instellingen. De VRT gaat niet akkoord met die stelling, maar Vlaams Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) stelt zich toch vragen.

Megafoon naar heel Vlaanderen

In een tegenreactie ontkent de VRT dat het “tegen betaling” aan verslaggeving doet. “Onze redacties, en zeker onze nieuwsredactie, werken volledig onafhankelijk. Wat onze radio’s wel doen is samenwerkingen aangaan met organisaties om een speciale live-uitzending met publiek op poten te zetten. Dat kost meer dan een uitzending in de studio en die extra kost delen we met de betrokken organisatie.” Culturele organisaties “een megafoon naar heel Vlaanderen” bezorgen, doet de VRT al sinds de jaren 1980, “met roemruchte programma’s als ‘Te bed of niet te bed’ en ‘Radio Rijswijck’“.

Intern reglement

Volgens radio-manager Els Van de Sijpe toetst de openbare omroep elke potentiële samenwerking aan haar intern reglement. “We gaan telkens na of de missie, waarden en handelwijze van onze partners stroken met de missie en waarden van de VRT en we werken samen met een brede waaier aan partners zonder favoritisme.” Elke overeenkomst wordt ook in een sluitende overeenkomst gegoten, waarin de redactionele autonomie expliciet gewaarborgd staat, zegt Van de Sijpe.

Beheersovereenkomst

De VRT benadrukt dat de samenwerkingen helemaal binnen de afspraken in haar beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid passen. Daar staat: “de VRT maakt relevante culturele evenementen bereikbaar voor iedereen en behoudt onder meer via evenementen op locatie een rechtstreeks contact met de Vlamingen“.

Minister Gatz heeft fundamentele vragen

Ondanks de reactie van de VRT heeft Vlaams Mediaminister Sven Gatz (Open Vld) fundamentele vragen bij de betalende aanwezigheid van de VRT op bepaalde evenementen. Dat zegt hij donderdagmiddag in een mededeling.

Niet elke cultuurorganisatie heeft namelijk de mogelijkheid om dergelijke kosten te dragen, merkt de minister op. “Grote cultuurorganisaties worden op die manier bevooroordeeld ten opzichte van kleinere organisaties die het vaak moeilijker hebben om in de aandacht te komen. Zij hebben minder draagkracht, dus is een ruildeal de facto niet evident. Daarnaast kan je je ook afvragen of betalen voor verslaggeving de neutraliteit van de berichtgeving niet in de weg staat. Wanneer wordt informatie ook nieuws? De VRT moet te allen tijde objectief verslaggeven.

De minister vraagt duidelijkheid

De minister zal meer duidelijkheid vragen aan de VRT, onder meer over de prijs, en is bereid het debat te voeren in het parlement. “Je kan je de vraag stellen of het de bedoeling is dat de VRT beroep doet op middelen van een gesubsidieerde cultuurorganisatie“, besluit hij.

Bron: Belga.