VRM legt VRT geldboete op na inbreuk tegen het Mediadecreet in verband met sponsoring

FacebookTwitterLinkedIn

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde op 3 februari van 16u tot 22u de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties. Tijdens de onderzochte periode wordt bij een programma-aankondiging voor de MIA’s op Canvas een sponsorvermelding uitgezonden die niet in overeenstemming is met het Mediadecreet.

Een sponsorvermelding mag niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie.

De VRM is van oordeel dat de inhoud van de voorliggende spot duidelijk verder gaat dan louter naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid geven. De kijker wordt rechtstreeks aangespoord om de producten van de sponsor aan te kopen. Dit onder meer door middel van promotioneel woordgebruik. De auditieve vermelding wordt tegelijk door aantrekkelijke, promotionele beelden visueel ondersteund. Ook door de combinatie van de auditieve boodschap en de aantrekkelijke beeldvorming, worden de producten van de sponsor specifiek aangeprezen, wat eveneens een rechtstreeks aansporing tot aankoop betreft.

Bij het bepalen van de sanctie hield de VRM rekening met het feit dat reeds eerder soortgelijke inbreuken werden vastgesteld bij de VRT. De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.