UMA maakt ranking 2010 van de mediabureaus bekend, nieuwe procedure

FacebookTwitterLinkedIn
UMA

De UMA heeft volgens een totaal nieuwe procedure de omzetten van de mediabureaus voor 2010 verzameld en gepubliceerd. Bedoeling is een beter en completer beeld te geven van de activiteiten van de agentschappen, maar een vergelijking met vorige jaren is niet meer mogelijk.

 

Eerst en vooral bestaat er voortaan een onderscheid tussen het zakencijfer van het “individueel agentschap” en van de “groep”. Het totaalcijfer voor de groep omvat bovenop de som van de individuele agentschappen ook de omzetten van andere bedrijven uit de groep die actief zijn op het vlak van media-advies.

 

Verder werden ook de weergegeven criteria opnieuw gedefinieerd. Het traditionele zakencijfers bestaat uit het totaal van de netto-aankopen (bedragen na negotiatie en voor aftrek van de agentschapscommissie, dus eigenlijk de bruto na onderhandeling). De ruilbudgetten worden gevaloriseerd aan 80% van de tariefwaarde voor zover het agentschap kan aantonen dat het een remuneratie ontvangt voor het beheer van het ruilbudget. Ruilbudgetten in media waarin de adverteerder zelf aandeelhouder is worden niet opgenomen. Aankopen in het buitenland tellen mee voor zover ze vanuit België door het agentschap zelf werden gerealiseerd.

 

In het groepscijfer zit uiteraard de som van de zakencijfers van de individuele agentschappen aangevuld met het zakencijfer van “niet-UMA” merken, die actief zijn in specifieke sectoren zoals Out of Home, Digital, Onderzoek, …

 

Ook de diversificatie van activiteiten werd meegenomen in de valorisatie van de media-agentschappen. Het gaat dan om een aantal diensten buiten de traditionele media-aankoop, zoals media strategie, search engine activiteiten, digitale aankopen, dit alles met uitsluiting van de financiële inkomsten van de diverse bedrijven.

 

Voor de ranking “Staff” werd het aantal personen geteld in elke groep, uitgedrukt in FTE`s, met inbegrip van lange termijn stagiairs.

 

Ranking

Carat (188 mio€) leidt het klassement  van de individuele agentschappen, gevolgd door Space (176 mio€), OMD (153 mio€), Initiative 147 mio€) en Mindshare (125 mio€).

Mediabrands (317 mio€) leidt het klassement van de groepen, gevolgd door Aegis Media (254 mio€), Group M (230 mio€) en OmnicomMediaGroup (154 mio€).

Aegis Media is de grootste werkgever (121 FTE`s), gevolgd door Group M (106,9 FTE`s) en Mediabrands (101,4 FTE`s).

Aegis Media is koploper qua diversificatie (21%), gevolgd door Group M (9,6%) en Mediabrands (9,5%).

 

Zie hier de volledige UMA-ranking 2010

Perscommuniqué UMA