Toepassing van agentschapscommissie in 2016: stand van zaken

FacebookTwitterLinkedIn

Na de aankondiging van de afschaffing van de agentschapscommissie door Medialaan (Hot News 15/06/2015) hebben heel wat andere mediaregies ondertussen een standpunt ingenomen.

 

Aan de Vlaamse kant volgen de audiovisuele regies VAR en SBS het voorbeeld van Medialaan. Ook zij zullen de bureaucommissie niet meer toepassen vanaf 1 januari 2016.

 

De twee grote outdoor regies Clear Channel en JCDecaux willen het initiatief volgen, maar wel pas vanaf 1 januari 2017.

 

De printbedrijven blijven bij het bestaande ecosysteem en blijven aldus de bureaucommissie hanteren.

 

Aan Franstalige kant betreurt RMB (bij monde van Yves Gérard) de gemiste kans dat alle marktspelers samen zouden evolueren naar een nieuw en transparant evenwicht, maar kiest er zelf voor om de bestaande bureaucommissie aan te houden.