The Oval Office nu ook gevestigd in Nederland

FacebookTwitterLinkedIn
the oval office

MOVE, het Nederlandse events en brand activationbureau dat vorig jaar werd overgenomen door The Oval Office, gaat voortaan verder onder de naam The Oval Office.

Samen met de naamsverandering breidt het Amsterdamse bureau ook haar aanbod uit. Net zoals in België zal The Oval Office in Nederland voortaan live + communicatie creatief combineren om eenzelfde missie waar te maken: “we make people experience brands”.

Onlangs werd de dagelijkse leiding van MOVE toevertrouwd aan Bart van Wanrooij (ex Publicis Groupe) en werd de koers naar een meer geïntegreerde aanpak van events, brand activations en communicatie al ingezet.

Wouter Boits, CEO van The Oval Office: “Voor de klanten van het bureau biedt deze ontwikkeling nieuwe kansen. Zij kunnen vanaf vandaag dezelfde integrale benadering verwachten in Nederland en in België: kwalitatieve events en engagerende brand activations verweven met verrassende communicatie-concepten over de grenzen heen”.

Samen met de naamsverandering werd ook een nieuwe website gelanceerd waarop alles over het Nederlandse bureau is terug te vinden: www.theovaloffice.nl.