RMB presenteert VIBE

FacebookTwitterLinkedIn

RMB maakt deel uit van de mediabedrijven die investeren in middelen voor data-exploitatie. De cel Data & Insights binnen de MarCom-afdeling is een van de nieuwigheden die de regie een jaar geleden samen met haar nieuwe structuur invoerde. Deze cel, die nog volop in ontwikkeling is, heet nu VIBE, afkorting van Valuable Insights Boost Efficiency. Een van de belangrijkste opdrachten van het team bestaat er immers in gegevens om te zetten in waarde om interne en externe klanten te adviseren.

Datamanagement is in de reclamesector onmisbaar geworden. Het louter verzamelen van gegevens is niet langer voldoende. De data moeten ook opgeschoond, gestructureerd, gemodelleerd en geïnterpreteerd worden om relevante insights te verkrijgen die dan weer tot doeltreffende acties moeten leiden.

VIBE heeft als taak data om te zetten in uitvoerbare learnings. Op basis van data gekoppeld aan de RMB-portefeuille, maar ook op basis van externe bronnen, streeft VIBE vier doelstellingen na:

  • Cijfergegevens verzamelen, structureren en modelleren
  • Interne en externe klanten inspireren en begeleiden
  • Zorgen voor hulpmiddelen bij de besluitvorming
  • Voorspellings- en inventaris-optimaliseringsmodellen ontwikkelen

Yves Gérard, CEO van RMB: “Besluitvorming op basis van gegevens is een cruciale uitdaging in de mediawereld. Daarom richtte RMB bij zijn reorganisatie een cel Data & Insights op. Dit team is al erg nuttig geweest voor onze regie, met name bij de implementatie van onze DMP. Met VIBE wil RMB ook een key partner worden voor de externe klanten. In dit opzicht is de kwaliteit van onze data een grote troef: als lokale speler die premium merken vertegenwoordigt en nauw samenwerkt met zijn mediapartners, kunnen we gebruikmaken van uiterst betrouwbare gegevens”.

Sandrine Penninckx, Marketing & Communication Director: “Door adverteerders maximaal te informeren over het mediaparcours van hun consumenten en hen aangepaste targetingoplossingen te bieden wil VIBE op termijn een ROI-activator voor hen worden. De cel is ook een vertrouwenspartner voor mediabureaus en trading desks. VIBE belicht de insights gekoppeld aan de RMB-portefeuille en legt zo de link tussen de segmentatie-aanbiedingen van onze regie en de behoeften van de bureaus”.

De cel VIBE, onder leiding van Barbara Van Caubergh, kan rekenen op nog twee andere medewerkers: Hinde Mezouari en Houbayda Oualla, beiden als Insights Analyst. Deze drie experts hebben elk een stevige ervaring op hun competentiegebied. Barbara en Hinde, die al een tiental jaar actief zijn in de reclamesector, hebben een ruime business- en mediakennis. Houbayda, die in juni 2018 aan de slag ging bij RMB, is opgeleid voor een brede waaier aan statistische analysetechnieken.