Relanceplan van de Vlaamse overheid: Media Moonshot

FacebookTwitterLinkedIn
vlaamse overheid

De Vlaamse overheid heeft het startschot gegeven voor een ambitieus relanceplan na corona. Een van de thema’s is de digitalisering van de samenleving en de media. Media Moonshot moet de digitale transformatie van de Vlaamse media versnellen en de betrouwbaarheid van informatie voor de burgers bevorderen.

Vlaanderen wil de komende twee jaren zijn lokaal ecosysteem verder versterken, nieuwe businessmodellen ontwikkelen en de vindbaarheid van Vlaamse content vergroten. Met dit programma heeft de Vlaamse overheid de ambitie om zelfs koploper te worden in Europa. Er zijn 6 mogelijke projecten waarrond de Vlaamse overheid samen met de sector wil werken.

De projecten waaruit keuzes worden gemaakt zijn:

  • Vlaamse Mediacloud: schaalbare en gedeelde productiemiddelen voor mediamakers
  • Metadata: Vlaams aanbod vindbaar maken met kwalitatieve metadata
  • Crossmediaal meten: mediagebruik meten over platformen en mediavormen heen
  • Algoritmes: mediagebruikers beter bedienen met lokale algoritmes
  • Solid: gebruikersdata ter beschikking stellen met de gebruiker in controle
  • Desinformatie: mediamakers en gebruikers ondersteunen tegen desinformatie

Tussen deze projecten moeten nog keuzes worden gemaakt. WE MEDIA heeft haar leden opgeroepen om zoveel mogelijk input te bezorgen om de specifieke noden in kaart te brengen. Na een eerste bevraging en bespreking, heeft WE MEDIA de projecten rond metadata en crossmediaal meten, met de bijkomende bedenking dat adverteerders wel focussen op België, als belangrijkste aangestipt.

De Vlaamse regering heeft de bedoeling om de projecten snel toe te wijzen. WE MEDIA volgt de gesprekken op en zal voort berichten indien er projectoproepen worden gelanceerd.

Bron: WEMEDIA.be.