Raad voor de Reclame lanceert gedragscode over native advertising

FacebookTwitterLinkedIn
sandrine sepul

De Raad voor de Reclame, het zelfregulerend orgaan van de reclamesector, heeft een nieuwe code geschreven over native advertising. “De sector vroeg zelf om concretere richtlijnen”, zegt directrice Sandrine Sepul. ”Er waren de laatste tijd meer klachten over die vorm van adverteren.”

Het gaat dan om reclameboodschappen die qua vorm nauw aansluiten bij het medium waarin ze verschijnen, denk aan publireportages die sterk lijken op de artikels in een krant. Maar ook op websites is native advertising in opmars.

Er bestonden al algemene regels voor reclamemakers, bijvoorbeeld over de herkenbaarheid van de advertenties. In een krant moet het onderscheid met nieuwsartikels bijvoorbeeld meteen duidelijk zijn.

De nieuwe code met concretere richtlijnen somt bijvoorbeeld criteria op om te bepalen of een item commerciële communicatie is of niet. Daarnaast is er een uitgebreide bepaling over het gebruik van labels om reclame herkenbaar te maken.

De sector wil volgens Sepul zelf meewerken aan bewustmaking rond native advertising. Er komen immers meer en meer klachten over. “We spreken over maar vijf à tien klachten per jaar, maar in het verleden waren het er minder”, zegt ze.

Hoewel het om zelfregulering vanuit de sector gaat, meent Sepul dat de regels nageleefd zullen worden. Wie het niet doet, riskeert immers een vraag tot intrekking of aanpassing. “En dat is wel degelijk vervelend voor het bedrijf in kwestie”, zegt ze.

Bron: Belga.