Raad van bestuur VRT keurt transformatieplan goed

FacebookTwitterLinkedIn

De raad van bestuur van de VRT heeft het voorgelegde transformatieplan van de publieke omroep goedgekeurd. Het plan werd op maandag 21 november ook al besproken op het sectorcomité met de Vlaamse regering en de vakbonden. Met dit akkoord geven ze groen licht voor de implementatie van het plan.

De raad erkent dat het plan een zware impact heeft op de mensen die VRT moeten verlaten. VRT zal er alles aan doen om deze medewerkers zo goed als mogelijk bij te staan en te begeleiden richting een nieuwe job.

Situering

Eind april kondigde de directie van VRT aan een transformatieplan te willen uitvoeren, gericht op enerzijds het realiseren van digitale ambities en anderzijds op de uitvoering van de door de Vlaamse overheid opgelegde besparing. Het plan steunt op 5 pijlers:

  • Een vernieuwde strategie voor fictie
  • Een toekomstgericht intern productiehuis
  • Optimalisatie van inkomsten en uitgaven
  • Sterke inzet op digitale competenties
  • Interne efficiëntie-oefening

Na een onderhandelingstraject tussen de directie en de vakorganisaties werd het onderstaande voorstel geformuleerd.

Helft van de natuurlijke uitstroom niet vervangen

In de periode 2023, 2024 en 2025 zullen ongeveer 100 VTE op natuurlijke wijze uitstromen. De publieke omroep zal 1 op 2 van die medewerkers, die veelal door pensionering uitstromen, niet vervangen.

Vermindering van het personeelsbestand met 116,3 VTE met minder gedwongen ontslagen

De VRT-directie beoogde initieel een gerichte uitstroom van 116,3 VTE in 2023, 2024 en 2025, met het zwaartepunt van deze maatregel in 2023. Door maatregelen zoals het niet-invullen van vacatures, een beperkte pensioenincentive en het bevriezen van de collectieve SAC-verhoging in 2023 wordt de gerichte uitstroom sterk gemilderd. Met het goedgekeurde plan zullen nu nog ongeveer 68 medewerkers het bedrijf gedwongen moeten verlaten.

Thuis

VRT nam in april ook de strategische beslissing om fictie niet langer intern te produceren. De publieke omroep blijft investeren in het genre, maar voortaan enkel in samenwerking met de externe productiesector. VRT kondigde al aan dat het gekozen heeft voor productiehuis Eyeworks om vanaf begin 2023 de dagelijkse fictiereeks Thuis te produceren.

Instroom digitale profielen

VRT investeert, binnen het kader van de transformatie, in gerichte digitale opleidingen voor het personeel. Daarnaast zullen nog minstens 30 digitale profielen aangetrokken worden. In 2023 daalt het aantal werknemers van VRT voor het eerst structureel onder 2.000.

Begeleiding bij uitstroom

De betrokken medewerkers zullen, bovenop het standaard outplacement traject, actief begeleid worden in een zoektocht naar een nieuwe job. Er is ook aandacht voor alle aspecten van welzijn, zowel voor de medewerkers die vertrekken als voor de geïmpacteerde afdelingen.