Pebble Media en Beweb: een verregaande samenwerking

FacebookTwitterLinkedIn

Op de site van Media Marketing staat vermeld dat vanaf 1 januari 2015 Pebble Media en Beweb een verregaande commerciële samenwerking starten. Pebble Media zal de portfolio van beide partijen vermarkten. Op deze manier beantwoorden Beweb en Pebble Media aan de vragen van de digitale markt tot meer consolidatie en professionalisering.

 

Met dit verruimde aanbod wordt Pebble Media de grootste nationale digitale reclameregie van België. Dit creëert een perfect evenwicht tussen de Noord/Zuid-volumes en maakt dat de regie nationaal marktleider wordt in bereik, beschikbare impressies en premium data. Hiermee is het aanbod een essentiële bouwsteen in elk digitaal plan.

 

Pebble Media zal blijven inspelen op de vragen uit de markt en zal ook in de toekomst blijven investeren in technologieën om de resultaten van branding en performance campagnes te optimaliseren. Op het vlak van programmatic buying heeft Pebble Media de ambitie een voortrekkersrol te blijven vervullen in de lokale Belgische markt.

 

Het bestaande team van Pebble Media zal worden versterkt met Pascal Hendrickx die als Client Services Director voornamelijk zal instaan voor de contacten met de publishers. Valerie Heyse legt haar sales focus volledig op de uitbouw van Linkedin. Kristof Vanbellinghen en Stephane Denoiseux versterken respectievelijk het adops en product team.

 

Beweb sluit hiermee een hoofdstuk af, maar creëert er onmiddellijk een nieuw. De regie wordt data. Dankzij deze aanpak verdwijnt Beweb Regie ten voordele van Beweb Data. Door de stopzetting van de portfolio wordt Beweb operationeel neutraal en biedt het nieuwe diensten voor de markt rond het beheer en de aanmaak van data namens premium online uitgevers. Raphael Stuyck, alom bekend in de online wereld, zal met zijn team instaan voor alle ontwikkelingen.

 

Zoals iedereen weet staat de digitale markt enorm onder druk. Eén van de redenen hiervoor is het groot aantal partijen en mogelijke digitale oplossingen. Voor de mediamerken volstaat het niet om kwalitatief of kwantitatief bereik aan te bieden, maar sterk verrijkt bereik. Dat is wat Beweb Data voorstelt. Dankzij zijn DMP (Data Management Platform) en zijn ervaring van 20 jaren, zal Beweb vanaf 1 januari een ganse reeks diensten aanbieden aan de premium online pubishers en diens reclameregies. Deze diensten zullen de regies in staat stellen om bereik te verkopen, dat verrijkt wordt via verschillende databronnen. Dit alles met het grootste respect voor de privacy van de surfers.