Digital Ad Trust Belgium: start audits 2020

FacebookTwitterLinkedIn

De Belgische federaties UBA en WE MEDIA lanceerden in augustus 2019 Digital Ad Trust Belgium, een kwaliteitslabel voor Belgische websites. Hiermee wilden ze de kwaliteitsnormen voor digitale campagnes verhogen en het vertrouwen met de consument en tussen de verschillende spelers op de advertentiemarkt versterken.

Uitgevers en bedrijven die het kwaliteitslabel DAT voor hun site willen ontvangen, kunnen vanaf nu hun aanvraag voor een audit indienen. Tegen 6 maart moeten de gegevens worden ingezonden.

DAT Belgium biedt adverteerders garanties over de kwaliteit van de site waarop ze investeren. Het wordt uitgereikt aan kandidaten die na een audit kunnen voldoen aan de opgelegde vereisten op het vlak van brand safety, viewablity, ad fraud, user experience & data protection.

Ook de gesprekken voor de ontwikkeling van een videolabel zijn opgestart. Aan de zijde van de media werken WE MEDIA en VIA, de regies van de audiovisuele media, daarvoor samen.

Momenteel zijn 6 sites van Belgische uitgevers al gelabeld voor display, 9 andere sites hebben een aanvraag ingediend en worden momenteel geauditeerd.

De precieze datums van de 3 andere golven in mei, september en november zijn terug te vinden op www.digitaladtrust.be.