Nieuwe adviesraad voor CSA

FacebookTwitterLinkedIn

Het Franstalige audiovisuele reguleringsorgaan CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) heeft een nieuwe adviesraad die bestaat uit 18 leden. De hervorming komt er na de decreetherziening over audiovisuele mediadiensten van de Franse Gemeenschap.

De belangrijkste taak van de adviesraad bestaat erin op initiatief van of op verzoek van de regering of het parlement van de Franse Gemeenschap adviezen te geven over kwesties met betrekking tot de audiovisuele sector.

Onder de effectieve stemgerechtigde leden bevinden zich vertegenwoordigers van onder andere de openbare omroep RTBF en van FTL (Fédération des Télés Locales), maar ook van distributeurs en netwerkoperatoren. Leden met een adviserende stem zijn onder andere vertegenwoordigers van de Union des Producteurs de Films Francophones (UPFF), Conseil de Déontologie Journalistique en Lapresse.be.

Meer informatie in ons Franstalige artikel.