Internet (het net)

Een gigantisch openbaar web van computernetwerken dat allerlei gebruikers op de wereld verbindt  met elkaar en met een groot informatiereservoir. Het vormt een grote informatiesnelweg waarover met zeer hoge snelheid bits van de ene plaats naar de andere kan worden verzonden.