Media en reclame: tussen afhankelijkheid en de noodzaak om jezelf opnieuw uit te vinden

FacebookTwitterLinkedIn

De regering van de Federatie Wallonië-Brussel heeft nota genomen van de resultaten van een diepgaande studie over de Franstalige Belgische advertentiemarkt. De studie kwam er als gevolg van de eerste lockdown in maart 2020 en is een initiatief van Waals minister van Media Bénédicte Linard.

De conclusies van deze audit onderstrepen de noodzaak om de methoden en technieken van alle economische modellen die op de advertentiemarkt worden toegepast aan te passen.

Enerzijds om in overeenstemming te zijn met het digitale tijdperk en anderzijds om de financiering van kwaliteitsinhoud en pluralisme van de media in de Federatie Wallonië-Brussel in stand te houden.

Meer informatie in ons Franstalig artikel.