JCDecaux wint aanbesteding van NMBS/Publifer voor de reclameconcessie van 20m² en 8m² borden

FacebookTwitterLinkedIn
jcdecaux

JCDecaux Belgium kreeg, naar aanleiding van een aanbesteding, de exclusieve reclameconcessie toegewezen door Publifer van de 20m² en 8m² borden op spoorwegdomeinen in België voor een periode van vier jaar (startend op 1/1/2018 en eindigend op 31/12/2021).

JCDecaux is al gekend voor de exploitatie van zijn eigen billboard park. Aan dit bestaande park zullen 148 zijden van 20m² en 15 zijden van 8m² toegevoegd worden die allemaal gesitueerd zijn op het spoorwegdomein van de NMBS (langsheen de sporen, aan spoorwegbruggen en in de buurt van overwegen). Deze borden worden geïntegreerd in de SuperStar netwerken en zullen zo het billboard aanbod van JCDecaux verder versterken.

Roland Van Kerckhove, Managing Director van Publifer, legt uit: “Het aanbod van JCDecaux was voor ons financieel het meest interessante. Een marktconsultatie voor de 16 en 36m² panelen is voorzien voor het tweede trimester. Publifer zal de offertes voor die marktconsultatie analyseren en indien van toepassing toewijzen aan de hoogste bieder. Publifer behoudt zich namelijk het recht voor om deze reclameborden autonoom te exploiteren voor het geval dat de offertes onvoldoende blijken te zijn. Een aanbesteding voor de reclameactiviteiten binnen de stations staat absoluut niet op de agenda. Publifer blijft de enige exploitant van publiciteitsoplossingen binnen de Belgische stations”.