Jaarverslag VRT: goed rapport 2019, nog werk om ‘nieuwe Vlamingen’ aan te werven

FacebookTwitterLinkedIn

De voorzitter van de raad van bestuur bij de VRT Luc Van den Brande en interim-CEO Leo Hellemans stelden donderdagmiddag het jaarverslag 2019 van de openbare omroep voor in de Commissie Media van het Vlaams parlement. De VRT-topmannen kwamen goed nieuws brengen: de VRT bereikte vorig jaar wekelijks meer dan 90 procent van de Vlamingen, ruim voldoende voor de 85 procentnorm die in de beheersovereenkomst met de Vlaamse regering staat. Bovendien slaagde de VRT erin om in elke bevolkingsgroep meer dan 80 procent van de Vlamingen te bereiken, terwijl de beheersovereenkomst slechts 75 procent oplegt.

Tot slot gaat de VRT een nieuwe fase tegemoet onder de zopas aangestelde CEO Frederik Delaplace. Die neemt het over van Leo Hellemans, die ad-interim was aangesteld na het controversiële ontslag van Paul Lembrechts op 20 januari 2020 dat diepe onvrede bij het VRT-personeel veroorzaakte.

Het bereik van de VRT-media

Het marktaandeel voor de VRT-televisiezenders liep in 2019 wel licht terug, van 37,3 procent in 2018 tot 36,6 procent in 2019. Dat is vooral te wijten aan Eén, dat 0,8 procent marktaandeel verloor, en Canvas, dat het 0,1 procent slechter deed. Jeugdzender Ketnet won dan weer 0,1 procent marktaandeel. Ook de VRT-radiozenders verloren marktaandeel: zij gingen van 63,2 procent in 2018 naar 61,9 procent in 2019.

De VRT-websites en -apps, waarvan VRT NWS en Sporza de bekendste zijn, deden het dan weer erg goed. Die kregen bijna 270.000 extra bezoekers per dag ten opzichte van 2018, wat het totaal op bijna 1,5 miljoen dagelijkse bezoekers brengt. Ook de online videospeler VRT NU scoorde goed: die kreeg er 693.000 accounts bij in 2019, en zit nu aan meer dan 2,2 miljoen gebruikers.

Diversiteit voor en achter de schermen

Wat de diversiteit in programma’s betreft haalde de VRT de doelstelling vlotjes. Er waren 8,3 procent nieuwe Vlamingen te zien op Eén, Canvas en Ketnet, terwijl de doelstelling voor 2019 op 5 procent lag en die voor 2020 op 7,5 procent. Tegelijkertijd blijft het aandeel nieuwe Vlamingen op het scherm wel lager dan in 2017, toen het 8,7 procent bedroeg. Daarnaast was 41,2 procent van de ‘sprekende actoren’ op de VRT-netten vrouw. De doelstelling voor 2020 ligt daar op 40 procent, al wil de VRT naar eigen zeggen wel streven naar volledige gendergelijkheid.

Ook het personeelsbestand haalt de normen: 40,2 procent van de werknemers is vrouw, 0,2 procent meer dan het streefcijfer oplegt voor 2020. In het midden en hoger kader is ook ruim 40 procent vrouw, een pak meer dan de doelstelling van 33 procent voor volgend jaar.

Op vlak van nieuwe Vlamingen in het personeelsbestand moet de VRT wel een tandje bijsteken. Het aandeel schommelt daar al drie jaar rond de 3,3 procent, maar moet naar 4 procent wil de openbare omroep het streefcijfer voor 2020 halen. De VRT onderneemt al heel wat acties om nieuwe diverse medewerkers aan te trekken, klinkt het in het jaarverslag. Zo werden er vorig jaar tien ervaringsstages aangeboden aan hogescholen, waarvan acht plaatsen werden ingevuld door stagiaires met een migratieachtergrond en twee door mensen met een arbeidshandicap.

Over het algemeen is het aantal voltijdse personeelsleden vorig jaar trouwens iets gedaald. De VRT telde gemiddeld 2064,5 voltijdse medewerkers in 2019, tegenover bijna 2.095 in 2018. Het aantal statutairen daalde van 17 procent tot iets meer dan 15 procent, het aantal contractuelen steeg navenant tot 84,7 procent. De VRT betaalde ook voor ruim 206.500 uur aan uitzendarbeid.

Klachten bij de VRT

Het aantal klachten tot slot geeft een wisselend beeld. Het vertrouwen van de Vlamingen in de VRT bedroeg in 2019 71 procent, het hoogste aandeel van alle Vlaamse nieuwsbronnen, en het aantal klachten bij de klantendienst van de openbare omroep daalde in 2019 met bijna 16 procent. Dat komt echter deels omdat de context veranderd is, verduidelijkt de VRT. Zo waren er in 2018 nog heel wat klachten over de invoering van de GDPR-regels en de afschaffing van de uitzendingen via de DVB-T, de digitale ether. De VRT-nieuwsombudsman verwerkte in 2019 dan weer bijna 38 procent meer klachten dan in 2018. In totaal waren het er 3.900, waarvan bijna 300 over de berichtgeving rond het klimaatthema.

Bron: Belga.